Prøvesang | Audition

Bli med og lag musikk med oss under ledelse av vår meritterte og dyktige dirigent Nina T. Karlsen!

English version below.

Om prøvesangen:

På en prøvesang vil du synge for dirigent og noen utvalgte i korets styre. Den består av en generell stemme- og omfangsprøve, fremføring av en selvvalgt sang acapella og primavista/bladlesing. Totalt tar det mellom 10 og 15 minutter. Ved godkjent prøvesang er det en gjensidig prøvetid på tre måneder.

Om koret:

Det er greit å ha et godt grunnlag for å lese noter for å synge i Ensemble 96. Koret har øvelser hver tirsdag mellom 18:30–21:30 i Fagerborg kirke i Oslo, samt at det forventes egenøving.

Hovedprofilen til Ensemble 96 er ny, norsk musikk framført av musikere og sangere på høyt nivå.

Ensemble 96 har i løpet av et semester ofte flere konserter, et helgeseminar og planlegger turné jevnlig. Et fast innslag er den årlige fredskonserten i høstsemesteret, les mer på event-sidene våre.

I tillegg får du være med på spennende musikalske samarbeid og bli med på å sette opp veldig mye norsk, ny og norsk musikk!

Koret har det hyggelig sammen, og du som blir med kan få mye glede av samarbeid med de andre musikerne både på prøvene og ellers. Se gjerne noen smakebiter fra vår Instagram-feed (reels), og sjekk gjerne også ut Facebook-siden vår.

Kontakt oss:

Ta kontakt for prøvesang via dette korte Google Forms -skjemaet. Svarene dine blir sendt til mail-adressen vår, kammerkoretensemble96@gmail.com

Ikke noe for deg? -Del gjerne denne sida med andre sangere

English version on audition below the images.

Audition

Join us in making music under the leadership of our esteemed and talented conductor Nina T. Karlsen!

About the audition:

During an audition, you will sing for the conductor and a selected few from the choir’s board. It consists of a general vocal range and ability test, performance of a self-selected song acapella and prima vista/sight-reading. The audition takes a total of 10 to 15 minutes. Upon successful audition, there is a mutually agreed probationary period of three months.

About the choir:

A strong foundation in reading sheet music is beneficial for singing in Ensemble 96. The choir has rehearsals every Tuesday from 18:30–21:30 at Fagerborg Church in Oslo, and self-practice is also expected.

Ensemble 96 mainly focuses on contemporary Norwegian music performed by high-level musicians and singers.

Ensemble 96 often has multiple concerts, a weekend seminar, and regular tour planning during a semester. One recurring event is the annual peace concert in the autumn semester. Please read more on our event pages.

Additionally, you will have the opportunity to participate in exciting musical collaborations and be involved in showcasing a lot of new and Norwegian music!

The choir enjoys a pleasant atmosphere, and as a member, you can derive great joy from collaborating with the other musicians during rehearsals and beyond. Feel free to check out some samples on n samples on our Instagram feed (reels), and also visit our Facebook page.

Contact:

Contact us for an audition through this brief Google Forms questionnaire. Your responses will be sent to our email address kammerkoretensemble96@gmail.com

Not for you? – Feel free to share this page with other singers.