Tenorer // Tenors

Foto © Anna-Julia Granberg, Blunderbuss, og Lise H. Christoffersen: Adrian Kellner og Stefan Hauptig. Andre: Privat.